SCHIP EN BAKKEN

Een vaartuig is net als een schip. Elk type vaartuig met een aanzienlijke omvang kan een vaartuig worden genoemd. Een aak is een type vaartuig dat wordt gebruikt als vrachtvervoerder. Ze hebben een platte bodem en drijven dus op het water. In tegenstelling tot schepen kunnen zij zich niet zelfstandig voortbewegen en moeten zij gesleept worden. Vroeger werden ze alleen in kleine wateren gebruikt, maar nu zijn ze aantrekkelijker geworden als vrachtschip voor veel zeehavens.

Binnenvaartschepen worden nu op grote schaal gebruikt voor maritieme projecten en vrachtvervoer. Aangezien de duwbak een drijvend werkplatform is, is veiligheid op het dek noodzakelijk. Er is behoefte aan een uitstekend valbeveiligingssysteem en oplossingen ter voorkoming van vallende voorwerpen, alsmede aan andere veiligheidsprocedures om letsel door uitglijden en struikelen te voorkomen.

Veiligheidsrisico's van sleepboten en binnenschepen

De boot die de aak sleept, wordt een sleepboot genoemd en is integraal voor de aak om deze in beweging te houden. Het dek is ongetwijfeld de gevaarlijkste plaats op de sleepboot. Het verbindt de boot en het binnenschip met elkaar. Het negeren van veiligheidsregels op het dek kan je het leven kosten. Er zijn veel veiligheidsrisico's voor sleepboten en aken. Er is het risico van vallen, tussen de beet van de lijn komen, uitglijden, en geplet worden tussen de sleepboot en het dok.

Maritieme gevaren

De maritieme industrie is een van de groeiende sectoren. Zij omvat de bouw, reparatie, verbouwing en sloop van schepen. Zij omvat ook het vervoer van goederen van de ene plaats naar de andere. Vanwege de blootstelling aan diep zeewater zijn er ernstige maritieme gevaren verbonden aan deze industrie. De gevaren omvatten over het algemeen vallen, struikelen, uitglijden, gevaarlijke chemicaliën, risico's van machines of apparatuur, besloten ruimtes.

Kabelveiligheid

Veiligheidshaak licht

Voorkomen van gevallen voorwerpen

Preventie van vallende voorwerpen Paneelbeschermer

Voorkomen van gevallen voorwerpen

Zelfsluitend Veiligheidshek

Voorkomen van gevallen voorwerpen

Werkmat ter voorkoming van vallende voorwerpen

Inspectie van schepen

Binnenvaartschepen zijn gevaarlijk en kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van werknemers als de veiligheidsprocedures niet correct worden gevolgd. Binnenvaartschepen die onder het American Bureau of Shipping (ABS) vallen, worden gewoonlijk jaarlijks of op basis van het voorgeschreven standaardinspectieprotocol geïnspecteerd. Daartoe moet een veiligheidscontrolelijst voor binnenvaartschepen worden opgesteld om beter op de hoogte te zijn van de situatie van het schip en meer gedetailleerd te zijn bij het uitvoeren van de inspectie van de binnenvaart.

Oplossingen om veiligheidsrisico's op zee en in de binnenvaart te vermijden

Om maritieme risico's en de gevaren in verband met de veiligheid van sleepboten en binnenschepen te voorkomen, moeten verschillende dingen worden gedaan. Tussen het binnenschip en het dok moet een moderne industrieel-maritieme loopplank worden geïnstalleerd, zodat de bemanning veilig kan reizen. Het gebruik van waterdichte laarzen helpt vallen en uitglijden te voorkomen. Evenzo kunnen extra voorzorgsmaatregelen, zoals een harde barrière op de leuningen van de loopplank, het vallen van voorwerpen voorkomen.

Verwante FAQ's

Hoe veilig is een binnenschip?

Werken op een binnenschip is zeker gevaarlijk en risicovol, maar deze risico's zijn te voorkomen. Door goede werkomstandigheden en het gebruik van veiligheidsuitrusting kan deze factor sterk worden verminderd.

Wat zijn schuit en schip?

Een vaartuig is elk vaartuig dat een aanzienlijke omvang heeft om als vaartuig te worden beschouwd. Een aak daarentegen is een type vaartuig met een platte bodem dat op het water drijft.

Wat is scheepsveiligheid?

Een veiligheidscontrole is een onderzoek naar de veiligheid van het vaartuig. Een veiligheidscontrole wordt gewoonlijk uitgevoerd door een opgeleid lid van de US Coast Guard.

Neem contact op met

Nog vragen?
Neem contact op.

Cablesafe is er om u van meer informatie te voorzien, eventuele vragen te beantwoorden en een effectieve oplossing te creëren voor uw veiligheidsbehoeften.

Neem contact met ons op

ONTVANG EEN GRATIS OFFERTE

Producten van topkwaliteit met persoonlijke aandacht voor uw behoeften. Ontdek al onze producten.