CRANES

Kranen worden in verschillende sectoren gebruikt, van de industrie tot de bouw en het laden van materiaal. Kranen zijn mechanische hijswerktuigen die worden gebruikt om materialen, ladingen en zware goederen voor verschillende doeleinden op te tillen of te verplaatsen. Een kraan is uitgerust met schijven, staaldraden en een oproller die helpen bij het optillen en neerlaten van materiaal dat de normale menselijke capaciteit te boven gaat. 

Gangbare soorten kranen zijn mobiele kranen, torenkranen, drijvende kranen, enz. De veiligheid van kranen is een belangrijk element van de veiligheid op de werkplek en omvat veiligheidsvoorzieningen voor kranen en veiligheidstips voor kranen.

Wat zijn de veiligheidsvoorzieningen in een kraan?

Tegenwoordig zijn veiligheidsvoorzieningen een intrinsiek onderdeel van kranen, omdat zij de werkplek veiliger maken voor de werknemers. Een veiligheidsvoorziening genaamd lastbegrenzer wordt gebruikt om het hijsgewicht te beperken door de elektrische hijslus af te snijden en een alarmsignaal te geven. In kranen wordt een anti-blokkeersysteem ingebouwd om te voorkomen dat de kraan de staalkabel voorbij de puntschijven van de giek hijst en de last beschadigt. Een andere veiligheidsvoorziening die wordt gebruikt is het uitschakelen van de hoge giek. Dit voorkomt dat de machinist de giek voorbij 90 graden tilt en dat de giek naar achteren gaat.

Wat zijn veiligheidstips voor kranen?

Kraanveiligheidstips zijn van cruciaal belang voor de veiligheid van het kraanbedrijf. Ten eerste moet de kraanmachinist een inspectielijst doornemen voordat hij de kraan bedient. De lijst moet betrekking hebben op de veiligheid van de haak, wiggen, schijven en giek. De hijs- en lastlimieten moeten worden getest en er moet een dagelijkse inspectie plaatsvinden, met name voor de veiligheid van torenkranen. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) moeten worden opgenomen in het veiligheidsplan voor mobiele kranen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen. Veiligheidshelmen, oogbescherming en handbescherming kunnen deel uitmaken van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Handgebaren voor kranen en veiligheidsborden voor kranen kunnen effectief zijn om mensen op de gevaren te wijzen. Verder is het aanbieden van veiligheidstrainingen voor kranen een goede manier om de risico's van de werkzaamheden te minimaliseren.

Wat zijn de gevaren bij het hijsen met een kraan?

Voor de veiligheid van kranen is het van essentieel belang dat men zich bewust is van de gevaren die aan kranen verbonden zijn. Tot de elektrische risico's behoren het in contact komen van de giek met elektriciteitsleidingen. Andere gevaren zijn vallende lasten, bezwijken van de giek, falende tuigage, omvallen van kranen, gebruik van stempels en beknelling door het contragewicht. Vallende lasten zijn een van de meest voorkomende en gevaarlijke gevaren, omdat ze dodelijk zijn en aanzienlijke schade veroorzaken aan gebouwen, eigendommen, machines en vooral mensen. Vallende lasten ontstaan door onbekwaamheid van de operator, uitglijden, mechanische storingen en twee blokkades; deze kunnen allemaal worden voorkomen door een goede opleiding en de toepassing van veiligheidsmaatregelen om de gevaren en risico's te beperken.

 

 

Veiligheidshaak

Veiligheidshaak Extreem

Voorkomen van gevallen voorwerpen

Veiligheidsnetten

Voorkomen van gevallen voorwerpen

Werkmat ter voorkoming van vallende voorwerpen

Hoe gevaarlijk zijn kranen?

Kranen hebben een enorm vermogen om schade te veroorzaken als ze niet correct worden geïnstalleerd en gebruikt door bekwame mensen, omdat ze niet alleen de bediener verwonden, maar ook iedereen die op hun pad komt. Bestuurders lopen vaak het risico op catastrofale verwondingen als gevolg van vallende lasten of falende tuigage. Elke structurele storing of instorting kan ongelukken met hijskranen veroorzaken en vele levens of dodelijke verwondingen kosten, waardoor slachtoffers niet meer aan het werk kunnen.

Waarom is kraanveiligheid belangrijk?

De veiligheid van kranen en takels is essentieel omdat ongelukken met kranen elk jaar ernstige verwondingen en dodelijke slachtoffers veroorzaken als ze niet correct worden geïnstalleerd of gebruikt. Als een kraan tijdens het hijsen faalt, kan dat niet alleen schade toebrengen aan eigendommen, wat geld kost aan reparatie, maar het kan in een oogwenk levens kosten. Veiligheidsnormen voor het hijsen van kranen kunnen apparatuur, eigendommen en werknemerslevens redden.

Neem contact op met

Nog vragen?
Neem contact op.

Cablesafe is er om u van meer informatie te voorzien, eventuele vragen te beantwoorden en een effectieve oplossing te creëren voor uw veiligheidsbehoeften.

Neem contact met ons op

ONTVANG EEN GRATIS OFFERTE

Producten van topkwaliteit met persoonlijke aandacht voor uw behoeften. Ontdek al onze producten.